?

unmitigated audacity

Rants of an acidic Dane

Name:
surelars
Location:
External Services:
  • surelars@livejournal.com
  • surelars
Right. Me, in brief:

  • Nerd
  • CS major, engineering outlook
  • MBA; have tie, will travel
  • Obsessed with books, cooking, history, cycling
  • Lover of music from Boulez to Beach Boys (or is it the other way around?)
  • Poly + bi, outspoken on issues of relationship and sexual diversity
  • Been with primary partner U since '85. One child.

LinkedIn: I'm on linkedin.com. Let me know if you want to hook up.


Jeg er en Æsthetiker, en Erotiker, der har fattet Kjærlighedens Væsen og Pointet i den, der troer på Kjærligheden og kjender den fra Grunden, og kun forbeholder mig den private Mening, at enhver Kjærlighedshistorie i det Høieste varer et halvt Aar, og at ethvert Forhold er forbi, saasnart man har nydt det Sidste. Alt dette veed jeg, tillige veed jeg, at det er den høieste Nydelse, der lader sig tænke, at blive elsket, elsket høiere end Alt i Verden. At digte sig ind i en Pige er en Kunst, at digte sig ud af hende er et Mesterstykke. -- Søren Kierkegaard: Enten Eller, Forførerens Dagbog, 1843.

(there's a bit of English-language stuff about the above text here)

Statistics